Elektrický vrátný - telefonní systém

V domácnosti dnes máme mnohem více elektronických zařízení než dříve. Mohou sloužit jako komplexní zabezpečovací, monitorovací či ovládací systémy a patří k prvkům tzv. chytré domácnosti, která nám umožní jednak vyřešit řadu problémů a také řadu činnosti zautomatizovat.

Takové systémy jsou zpravidla modulární, a pořizováním nových kompatibilních modulů můžeme rozšiřovat jejich funkčnost. Mezi tyto moduly lze zařadit i prvek někdy nazývaný jako elektrický vrátný. Zpravidla je doplněn o domácí telefon a díky tomuto celku pak můžete komunikovat s osobou, která stojí u vaší branky či domovních dveří.

Volte řešení s ohledem na budoucnost...

Důležité je pohlídat si již zmíněnou kompatibilitu modulu s vaším systémem, protože různí výrobci mohou využívat svá proprietární řešení, která vzájemně nekomunikují. Elektrický vrátný pro váš domovní vstup může být ale rovněž samostatnou jednotkou, která nemusí být nutně napojena na centrálu nějakého systémového řešení. Takové varinty jsou zpravidla levnější, ale mějte na paměti, že pokud se do budoucna rozhodnete pro nějaké komplexní řešení, tak taková jednotka zůstane separovaná a nepůjde vám do něj zapojit.